Bilder från 2012

Klicka på en bild för att titta på en större version av den.Brödralogen nr 80 Gustaf Fröding Kristinehamn