Bilder från 2015

Klicka på en bild för att se fler bilder från respektive tillfälle.Brödralogen nr 80 Gustaf Fröding Kristinehamn