Byggnadsföreningen

Bröder och systrar.

Det finns nu en möjlighet att ge ett bidrag till Byggnadsföreningen som alternativ till vanliga fonder/hjälporganisationer i samband med att en broder/syster har gått ur tiden.


De bröder/systrar som på detta sätt önskar stödja vår Byggnadsförening kan sätta in sin kondoleans på Byggnadsföreningens Bg 318-3134.

Glöm inte att skriva vem som kondoleras och vem den kommer ifrån.


Igelströms begravningsbyrå, Fonus och Bolins Begravningsbyrå är informerade om denna möjlighet.Andelar

Stöd byggnadsföreningen!

Köp andelar á 100:- alt. 500:-

Betalning mot bankgiro 318-3134


Det går också bra att kontakta:

Peter Ivarsson tel: 073-535 43 02 (bf@oddfellowb80.se) eller


Årsmöte 2019

Årsmötet hölls onsdagen den 17 april kl 19.00.

Följande styrelse valdes:


Ordförande:

Peter Ivarsson

Sekreterare:

Monika Dahlstrand

Ledamöter:

Sune Jonsson (sakkunnig)

Solveig Jonsdottir, logen R84:s representant

Rolf Bergstrand, logen B80:s representant

Suppleanter:

Gunnel Eriksson  logen R84:s representant

Karl-Heinz Wilke  logen B80:s representant

Revisorer:

Gerd Strand

Conny Cronqvist

Valutskott:

Monika Byström

Bosse Pettersson

Brödralogen nr 80 Gustaf Fröding Kristinehamn