Frågor och Svar (FAQ)

Vad är Odd Fellow?

Gå in på storlogens hemsida www.oddfellow.se.

Under "VAD ÄR ODD FELLOW?" och "FRÅGOR OCH SVAR" där hittar du de flesta svaren på de mer övergripande frågorna.

 

 

När bildades logen?

Logen nr 80 Gustaf Fröding instituerades den 5 februari 1921.

(se mer under menyn "Historik")


Var har vi våra lokaler?

Kungsgatan 37


När har vi våra logemöten?

1:a och 3:e torsdagen i månaden klockan 19.00.


Vad betyder de tre länkarna?

Vänskap, Kärlek och Sanning.

 

 

Vilka grader finns det?

Invigningsgraden är den första graden en ny medlem kommer i kontakt med.

1:a graden (Vänskapens grad).

2:a graden (Kärlekens grad).

3:e graden (Sanningens grad).

 

 

Vad är en ballotering?

Ballotering innebär att man röstar.

Bröder ska ha minst 1:a graden och vara gottstående för att få ballotera.

(Att vara gottstående innebär att man betalat medlemsavgiften).

För att balloteringen ska var giltig måste minst fem bröder ha röstat.

Rund kula betyder ja och tärning betyder nej.

Minst 4/5 ska vara kulor för att balloteringen är godkänd.

 

 

Vad förväntas det av mig när jag får en grad?

Recipiendvärden tar hand om dig och följer dig till recipiendrummet på våning 3.

Där väntar du tills du blir hämtad för gradgivning.

Någon av recipienderna förväntas hålla ett litet tacktal efter kaffet i matsalen.

Det behöver inte vara något märkvärdigt tal. Ni får vägledning och tips av recipiendvärden.

 

 

Hur ska jag vara klädd?

Vanlig loge eller loge med gradgivning:

Mörk kostym, vit skjorta, grå slips, svarta strumpor och svarta skor.

Begravning:

Mörk kostym, vit skjorta, svart slips, svarta strumpor och svarta skor.

Musiksoaren:

Som vanlig loge (vi har ett vanligt logemöte innan soarén).

Minnesloge:

Som vanlig loge.

Logens årsdag:

Som vanlig loge.

Expeditionsmöte (sommarmöte):

Fri vårdad klädsel.

Höst och vårfest:

Fri vårdad klädsel. (festklädsel).

 

 

Om det är en grad som jag inte har. Ska jag inte gå till logen då?

Det är viktigt att du går så ofta du kan, även om du inte har den grad som ska ges.

Du kommer då att få gå ut under gradgivningen och kommer att "tas om hand" av en recipiendvärd.

Vid gradgivningarna är det oftare finare mat och underhållning.

 

 

Kan man gå till logen även om man glömt anmäla sig till maten?

Du går till logen och kollar med matlaget om det finns någon som lämnat återbud eller om matlaget har någon extra plats. Det finns goda chanser att det är rikligt med mat tillagat. Annars kan du ju alltid gå hem efter logemötet.

 

 

Hur och när anmäler jag mig?

Du ringer eller skickar SMS till 076-134 53 72.

Anmälan ska göras senast måndag  kl. 18.00. när logemötet är på torsdag.

Om mötet är på en tisdag görs anmälan senast kl.18.00 torsdagen innan.

 

 

Hur blir man med i ceremonielet?

Ta kontakt med ceremonimästaren (CM).

(Namnet finns under menyn "Ämbetsmän")

 

 

Hur blir man ämbetsman?

När du har fått 3:e graden har du rätt att bli ämbetsman.

Om du inte blivit tillfrågad, kan du tala med Tjänstgörande Exövermästaren (ExÖM)  om du är intresserad av något ämbete. (Namnet finns under menyn "Ämbetsmän")

Fråga gärna de nuvarande ämbetsmännen om deras uppgifter och vad de tycker.

 

 


Kan jag hjälpa till i logen?

Under tiden tills du fått 3:e graden finns det möjlighet att hjälpa till med andra sysslor.

T.ex.

- Gå med i ett matlag och lära känna nya bröder och lära dig lite mera om matlagning.

- Hjälpa till i baren.

- Ta hand om betalning för maten.

- Hissa flaggan.

- Vara med i Byggnadsföreningens fixarlag, som skruvar, snickrar, målar mm.

 

Ta kontakt med TMU så hjälper de till att fixa en givande syssla och du kommer samtidigt in i gemenskapen på ett enkelt sätt.

 

TMU-gruppens medlemmar finner du under "Kontakt".

 

 

Får jag ta med mig gäster på festerna?

Ja det ser vi bara som positivt. (Behöver inte tillhöra Odd Fellow).

 

 

Vilka fonder kan man skänka pengar till t.ex. vid en begravning?

 

Benny och Märtas fond

Konto till fonden är:

8156-2 913 064 763-0

 

Vinfonden

Konto till fonden är:

8156-2 903 962 384-9

 

 

Hur blir jag medlem i byggnadsföreningen?

Du köper andelar á 100:- alt. 500:-.

Betalning till bankgiro: 318-3134


Det går även bra att kontakta:

Peter Ivarsson tel: 073-535 43 02 (bf@oddfellowb80.se) eller

Kristina Linder tel: 070-492 13 06 (linder.strandudden@gmail.com)

 

 

Hur föreslår jag en ny medlem?

Tala med övermästaren (ÖM) eller undermästaren (UM).

(För att se vilka som innehar vilket ämbete, gå in under menyn "Ämbetsmän")

Du kan vara fadder när du har fått 1:a graden.

Skulle du inte ha 1:a graden utses en  fadder.

 

 

Vad kostar det att vara med?

Årsavgiften är 1620:- (eller 135:-/månad).

Gradgivningsavgift 300:-.

Mat inklusive en kanna vin 150:-.Hur gör jag för att läsa protokollen?

Gå in på storlogens hemsida www.oddfellow.se

Tryck på "LOGGA IN" uppe till höger.

Fyll i "B80" i rutan "Användarnamn" och ange det lösenord du fått av PS i rutan   "Lösenord".

Under fliken "Dokument" ligger alla dokument under fliken "Senast tillagda".

Klicka på pilen under "Kategori" och välj vad du vill se. T.ex. "Protokoll".

 

Om du glömt bort eller inte fått lösenordet kan du få det av:

Protokollsekreteraren (PS) b-80@oddfellow.se eller

Webmastern webmaster@oddfellowb80.se

 

 

Vad är ett läger?

En sammanslutning av ett antal loger inom en viss region.

Vårat läger heter BL19 Wermlandia och finns i Karlstad.

Omfattar 7 loger i Värmland.

Efter 1 år logen kan man bli föreslagen att bli medlem.

Lägrets medlemmar kallas Patriarker.

Du kan läsa mera på lägrets hemsida  www.oddfellowbl19.se.

 

 

Vilka ämbetsmän finns i logen?

För att se vilka som innehar vilket ämbete, gå in under menyn "Ämbetsmän"

 

Valda ämbetsmän:

 

Övermästaren (ÖM)

Ansvarig för logens verksamhet.

 

Undermästaren (UM)

Bistå ÖM i utövande av ÖM;s ämbete.

Ersätter ÖM vid dess frånvaro.


Protokollsekreteraren (PS)

Skriver protokoll från logemötena och ser till att allt fungerar administrativt.

Ombesörjer logens skriftväxling med andra loger.

Utfärdar kallelser och meddelande inom logen.

 

Finanssekreteraren (FS)

Hanterar alla inbetalningar till logen.


Skattmästaren (SkM)

Hanterar alla utbetalningar från logen.


Ceremonimästaren (CM)

Är ansvarig för att det ceremoniella fungerar på ett värdigt sätt.


Kaplan (K)

Logens "Präst". Har en egen punkt på logens föredragningslista (Kaplans tankar).

 

Tjänstgörande ExÖvermästare (TjgExÖM)

Förra periodens ÖM.

 

Storrepresentant (StRepr)

Representerar logen hos storlogen.

Informerar logen om instruktioner och direktiv från storlogen.

 

Utnämnda ämbetsmän:

 

Bevakande broder (BB)

"Vaktmästare" i logesalen. Sköter så allt praktiskt fungerar.


Klubbmästare (KM)

Ansvarig för matlagen och baren samt budgeten för klubbverksamhet.

 

Yttre vakt (YV)

Bevakar yttre dörren. Tar emot lösen vid inträde i logesalen.


Inre vakt (IV)

Bevakar inre dörren. Tar emot lösen vid inträde i logesalen.


Övermästarens högra medhjälpare (ÖMhm)

Öppnar och stänger logen.

Bevakar tillsammans med ÖMvm övermästarstolen, när ÖM tillfälligt lämnat den.


Övermästarens vänstra medhjälpare (ÖMvm)

Ersätter ÖMhm när vid dennes förfall.


Logeläkare (LL)

Bistår vid akut sjukdom i logelokalerna.


Undermästarens högra medhjälpare (UMhm)

Bistå undermästaren under logens sammanträden.

Tillsammans med UMvm bevaka undermästarstolen, när UM tillfälligt lämnat den.


Undermästarens vänstra medhjälpare (UMvm)

Ersätter UMhm när denne inte är närvarande.

Tillsammans med UMhm bevaka undermästarstolen, när UM tillfälligt lämnat den.

 

Hur länge sitter ämbetsmännen?

Ämbetsmännen sitter 2 år.

Vissa ämbetsmän kan sitta en extra period och får då en Ex-regalie (en krage med fransar).

Ämbetsmännen som kan få Ex-regalien efter fyra år är:

PS, FS, SkM, CM och K.

 


Vilka andra funktioner finns det i logen?

Biståndsutskottet

Beslutar efter prövning om ekonomisk hjälp ska ges till broder eller en broders dödsbo.


Ceremoniutskottet

Övervakar och stödjer logens rituella arbete.


Ekonomiutskottet

Ska ha tillsyn till logens lokaler och till logen avge förslag till erforderliga förbättringar eller reparation. Föra inventarieförteckning.


TMU-utskottet

Tillväxt, Medlemsvård och Utvecklingsutskott.

Tar fram en utvecklingsplan, som styr TMU arbetet under ämbetsperioden. Planen godkänns av Ämbetsmannakollegiet (ÄMK).

Fokus ligger på rekrytering.


Drätselnämnden

Ska förvalta logens kapital.


Revisorer

Ska löpande och efter årets slut granska logens samtliga räkenskaper och förvaltning för det kalenderår, för vilket utskottet valts.


Nomineringsutskott

Framlägger förslag till StRepr, Valämbetsmän och ersättare samt lägervärdar.

Motsvarar en valberedning.


Instruktionsutskottet

Ska i samråd med logens ÖM verka för att medlemmarna ska få ökade kunskaper om Odd Fellow Orden genom informationsföredrag.


Klubbkommitté

Planerar verksamheten i klubblokalerna på så sätt att den sammanhållna logekvällen blir en helhetsupplevelse för bröderna.

Svarar tillsammans med ÖM att intressanta och underhållande program genomförs.

Stöttar KM.


Representant i Byggnadsföreningen

Logen utser en ordinarie och en suppleant till byggnadsföreningens styrelse.


Arkivarie

Sköter arkiveringen av logens handlingar.


Intendent

Sköter logens praktiska göromål.


Presstalesmän

En person sköter skrivandet av artiklar till pressen.

Den andra är ansvarig för fotograferingen.

 

IT-ansvarig/Webbmaster

Sköter logens hemsidor.

 

Lägervärdar

Kontaktpersoner mellan logen och lägret.

 


 Brödralogen nr 80 Gustaf Fröding Kristinehamn