Hänt i Logen 

Veteranteckenutdelning.

Jubileumsfirande på Odd Fellow.

Vid september månads logemöte gästades logen av distriktsstorsiren (DDS) S G Granath. Syftet med besöket var i första hand att hylla två trotjänare i logen, nämligen Jens Andersson och Håkan Nyberg. Den förstnämnde för ett 50-årigt medlemskap benämnd Jubelveteran och den senare för ett 25-årigt och benämnd Veteran De ikläddes tecken med Ordens symboler i guld respektive silver och erhöll också inramade  diplom ur DDS' hand. Högtidligheten i logesalen avslutades med musik på klarinett av Håkan Nordlöf.

Vid den efterföljande supén framförde Hans Helén en levnadsbeskrivning av Gustaf Fröding. Hans framhöll bl. a att Gustafs år i Kristinehamn hade större betydelse för honom än vad senare levnadstecknare gjort gällande. Sigge Blomqvist sjöng som en illustration av Frödings diktning den populära "Strövtåg i Hembygden" till eget ackompanjemang.

De två Veteranerna tackade i varsitt tal för hedersbetygelserna och DDS Granath tackade kvällens matlag under Mats Bredbergs ledning och vinvärden Martin Stenberg för den välsmakande supén. Kvällen avslutades med unison sång av Värmlandsvisan.Bröder och systrar.

Det finns nu en möjlighet att ge ett bidrag till Byggnadsföreningen som alternativ till vanliga fonder/hjälporganisationer i samband med att en broder/syster har gått ur tiden.


De bröder/systrar som på detta sätt önskar stödja vår Byggnadsförening kan sätta in sin kondoleans på Byggnadsföreningens Bg 318-3134.


Glöm inte att skriva vem som kondoleras och vem den kommer ifrån.

Fonus och Bolins Begravningsbyrå är informerade om denna möjlighet.


Odd Björnen till sjöräddningen.

Som vi tidigare har talat om på logemöten i vår, så beslutade vi att välgörenhets kommittén skulle dela ut Odd björnar till Sjöräddningen och så har också blivit gjort före midsommar. Nu har jag fått rapporterat att första björnen har blivit utdelad till ett behövande barn under ett uppdrag som sjöräddningen gjorde under midsommarhelgen (uppdraget slutade lyckligt).


Utvecklingsplan version 4.1.2 2014-06-11.

Senaste utvecklingsplanen med några små ändringar.

Klicka här för att se den senaste utvecklingsplanen.

Invigning 2014-03-06

Klicka här för att läsa mera.


Två Oddare på ett skolkort.

Klicka här för att läsa om Lars Genander och Uno Eng.


Nya medlemmar.

En Informationsträff för Odd-intresserade personer har anordnats den 21 januari 2014 för invigningen den 6 mars. Den 26 augusti kommer ytterligare en infoträff för invigningen den 2 oktober.

Infoträffarna sker på logen med smörgås/landgång. Logesalen kommer inte att visas.

Nu vill vi att vi hjälps åt att föreslå lämpliga personer till höstens invigning, som vi kan informera om vår verksamhet.

Ni kan kontakta TMU-gruppen eller ÖM.

Invigning av nya medlemmar.

Vid möte i Odd Fellow-logen nr 80 Gustaf Fröding torsdagen den 3:e oktober kunde övermästare (ÖM) Leif Hansson i den välfyllda logesalen hälsa bröderna välkomna. Bland andra gästades logen av nio bröder från logen nr 148 Ålleberg, Falköping med före detta kristinehamnaren och ExÖM Lars-Erik Kullenwall i spetsen.


Vid invigningsceremonin, som förtjänstfullt leddes av ceremonimästare (CM) Orla Kristoffersen, upptogs sex nya bröder i logen och orden. De nyinvigda var Conny Andersson, Ove Andersson, Tony Hult, Hans G Karlsson, Evert Larsson och Tomas Wilhelmsson.


Vid kaffet efter den sedvanligt goda supén presenterade ÖM de nyinvigda med "minibiografier" för de övriga bröderna. Han underströk vikten av att troget besöka logens möten och hälsade dem välkomna i gemenskapen. ÖMs tal besvarades på de nyintagnas vägnar av broder Ove Andersson.


För kvällens underhållning svarade bröderna Bo Bergkvist klarinett och Sigge Blomkvist gitarr och sång. Dessutom fick bröderna avnjuta några förnämligt framförda jazzstycken på flygel av gästande falköpingsbrodern Ulf Söderhjelm.


Karl Wickström

Veteran- / Jubelveteranteckenutdelning.

Vid möte i Odd Fellow-logen nr 80 Gustaf Fröding torsdagen den 19 september blev två jubelveteraner och fem veteraner hyllade och ikläddes tecken på sin värdighet.

Jubelveteran blir man efter att ha varit medlem i Odd Fellow-orden i femtio år. De bröder som uppnått detta aktningsvärda medlemskap var Ola Lenard och Olle Sääf. De erhöll ur distriktstorsir (DDS) Sven-Gunnar Granaths hand dels jubelveterantecknet och dels ett inramat diplom. Han hyllade dem vidare med personligt riktade tal, där deras gärningar i logen beskrevs.

Veterantecknen, som delas ut efter ett medlemskap av tjugofem år, tilldelades bröderna Karl-Erik Andersson, Jan Franklin, Kjell Levin, Christian Ljung och Per Olsson. Även dessa bröder erhöll inramade diplom. Broder Ljung har till och med varit medlem i 32 år, men varit förhindrad att tilldelas tecknet tidigare.

DDS avslutade den högtidliga ceremonin med att lyckönska jubilarerna till deras nya värdighet och uttalade en maning till bröderna på mötet att försöka värva medlemmar till orden i så unga år som möjligt, så att de nya får chansen att hinna bli både veteraner och jubelveteraner.

Vid den efterföljande supén talade övermästare (ÖM) Leif Hansson till jubilarerna och tackade dem för de arbeten de lagt ner i logen och orden.

Jubelveteranernas tack framfördes av broder Olle Sääf. Han underströk i sitt tal att som nyinflyttad på en ort, få möjligheten att bli med i en Odd Fellow-loge är ovärderligt för etableringen på det nya stället.

Broder Jan Franklin framförde veteranernas tack för utmärkelsen och han instämde i medlemskapets betydelse för trivseln och inlemningen på en ny ort.

Till kaffet underhöll broder Sigge Blomkvist med några visor till eget gitarr ackompanjemang. Bland annat tolkade han Gustaf Frödings tonsatta dikt "Strövtåg i hembygden" på ett mycket fint sätt.

Den mycket högtidliga kvällen avslutades med att DDS Sven-Göran Granath tackade för den välsmakande supén och ÖM Leif  Hansson fördelade bordets dekorationer till kvällens festföremål och unisont sjöngs Värmlandsvisan.


Kalle Wikström

Vinfonden

Det börjar ta slut i vår vinfond och det är dags att fylla på kontot.

Alla bidrag stora som små mottages med tacksamhet.


Kontot till fonden är:

8156-2 903 962 384-9

Banken är Swedbank.

E-mail

Påminnelse om e-mailadresser.

De bröder i logen nr 80 som inte har meddelat PS sina e-mailadresser, kan skicka in dem till b-80@oddfellow.se.Brödralogen nr 80 Gustaf Fröding Kristinehamn