Historik

Logen nr 80 Gustaf Fröding instituerades den 5 februari 1921. I maj 1920 hade en förening bildats i Kristinehamn av 11 bröder från skilda loger.


På hösten samma år besökte dåvarande Storsiren Wilhelm Laurentz Kristinehamn och informerade om Odd Fellow Orden och hur man bildar en ny loge.


Stadens borgmästare Elis Nordenfelt blev redan från början den självskrivne ledaren.


Namnfrågan dryftades ingående. Man enades snart om att ge logen Gustaf Frödings namn.

Fröding bodde åren 1872 - 1882 på Nya Kyrkogatan 5 i Kristinehamn d.v.s. under hela sin skoltid. Han föddes 1860 och dog 1911.


De 11 petitionärerna som bildade stommen kom alla att bekläda olika poster i den nybildade logen.

Till övermästare valdes Elis Nordenfelt och undermästare Otto Hagelin.


I samband med institueringen invigdes 40 nya bröder. Härigenom steg medlemssiffran redan från starten till 53.

 

Logen nr 21 Erik Gustaf Geijer är vår moderloge och från denna loge hämtades också den förste storrepresentanten Exövermästare Stellan Gullström, som innehade ämbetet under åren 1921 - 1928. Han efterträddes av Exövermästare Elis Nordenfelt som bl.a. varit övermästare under tre perioder (1921-1922, 1926 och 1945.1946)

 

Redan 1923 bildades en damklubb med avsikt att brödernas fruar skulle komma mer tillsammans och lära känna varandra. Damklubben har under åren samlat in avsevärda summor som sedan skänkts till välgörande ändamål och en del har skänkts till logen.


Logen nr 80 Gustaf Fröding har under alla år haft den stora förmånen att inom brödrakretsen ha ett flertal medlemmar som varit duktiga musiker och underhållare. Under hela logens tillvaro har det aldrig saknats organist, en tillgång att vara tacksam för.Brödralogen nr 80 Gustaf Fröding Kristinehamn