Lägret nr 19 Wermlandia

Adress : Rosenbadsgatan 1, 652 26 Karlstad


Telefon kansli : 054 - 21 01 04


Telefon Kök/Festvåning : 054 - 18 97 85


E-post : www.oddfellowbl19.se


Plusgiro : 12 43 18 - 7


Måltidsanmälan :

Håkan Nordlöf 070-311 49 20 eller Johan Stenqvist 070-320 63 81


Brödralogen nr 80 Gustaf Fröding Kristinehamn